Thursday, December 17, 2009

Mahiduol Ikaw ug Ako (Closer You and I)

Oy, nagalutok sa mga mata
Gugma sa unang tan-awKabahin ka sa damgo
Wa na’y molabaw pa
Pero din a ako makahulat
Di malimtan ang imong paghiyum
Sa kada pagpiyong nako
Ikaw makita
Sa pagpaduol nga magunitan ka
Sa pagpaduol nga mabati ka
Hatagi ug dugang pagtagad
Kita magkadayon
Kada simpleng hiyom
Dala ang paglaum
Sidlak sa mata
Takna sa kalipay
Hatagi ug dugang pagtagad
Kita mahiduol
Ikaw ug Ako
Ako magmahal kanimo
Labaw pa kaniadto
Pero mura man ug damgo
Wa na’y molabaw pa
Nakita na nako ang kahigayonan
Katawa mo mura ko’g mamatay
Guniti ko ug ibutyag mo
Magpabilin ka
Sa pagpaduol nga magunitan ka
Sa pagpaduol nga mabati ka
Hatagi ug dugang pagtagad
Kita magkadayon
Kada simpleng hiyom
Dala ang paglaum
Sidlak sa mata
Takna sa kalipay
Hatagi ug dugang pagtagad
Kita mahiduol
Ikaw ug Ako
Translation Requisite in Eng 41

No comments:

Post a Comment